Välkommen till Advokatbyrån, Östermalm.

Advokatbyrån är specialiserade inom brottmål, familjerätt, migrationsrätt och socialrätt.

Vänta inte, kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Fullservice advokatbyrå för familje- och migrationsfrågor: Expertis inom skilsmässa, familjerätt, migrationsfrågor med mera

Våra jurister arbetar med familjerättsliga frågor som äktenskapsskillnad, barns vårdnad, boende och umgängesrätt, bodelning, äktenskapsförord, samboavtal, arv och testamente. Vi arbetar också med LVU, LVM, LPT och LRV-ärenden, likväl migrationsrättsliga ärenden som arbetstillstånd, asyl, anknytning, förvar och medborgarskap. Utöver detta åtar vi oss uppdrag som din offentliga eller privata försvarare samt målsägandebiträde.

Juristerna på vår advokatbyrå har mångårig erfarenhet och kompetens, och vi erbjuder våra klienter inget mer än ett stort engagemang och tillgänglighet i vårt uppdrag som ditt juridiska biträde. Genom våra tidigare arbeten på olika myndigheter har vi fått oss en hel del erfarenhet som ligger till grund för den enorma kompetens vi har inom de olika rättsområden som vi arbetar med idag. Vi har dessutom mångårig erfarenhet i frågor gällande barn och av att företräda barn i olika situationer.

Advokat Östermalm - Advokatbyrån

Förutom att vi biträder våra klienter som deras offentliga biträde eller försvarare, är vi även tillgängliga för och företräder privatpersoner och företag. Du som privatperson eller företag kan därför anlita oss som ditt privata ombud om du söker hjälp inom våra specialområden.

Om du som klient talar annat språk än svenska som modersmål är du välkommen att ta kontakt med Advokatbyrån på Östermalm. Våra jurister har flerspråkig kompetens och även god kulturell kompetens tack vare deras utländska bakgrund. Vi behärskar språk som engelska, ryska, franska, tyska, persiska, dari, arabiska, turkiska, kurdiska och azerbajdzjanska. Vi har god förståelse för andra kulturer, och du som klient med utländsk bakgrund kan känna dig trygg om du vänder dig till oss för hjälp. För dig som har ett annat modersmål än de språk vi behärskar, finns även möjligheten att tolk anlitas som närvarar och är behjälplig vid din kontakt med oss.

På vår advokatbyrå kan du i samband med ditt ärende eller mål även få hjälp med en eventuell ansökan om rättsskydd

Antingen det alternativt rättshjälp. I de flesta fall kan du ansöka om rättsskydd om du har en hemförsäkring. Om du beviljas rättsskydd står försäkringsbolaget för den största delen av dina ombudskostnader. Om du inte beviljas rättsskydd, finns istället möjlighet för dig att ansöka om rättshjälp av rättshjälpsmyndigheten, vilket då innebär att staten betalas största delen av kostnaderna för din advokat eller jurist. Vi erbjuder våra klienter även en kostnadsfri rådgivning, då detta är en förutsättning för att du ska få rättshjälp beviljat.

Då vi är en advokatbyrå, har vi en skyldighet att följa Advokatsamfundets etiska regler, vilket innebär att en advokat, och de jurister som är anställda på en advokatbyrå, är skyldiga att följa dessa regler och värden. Dessa kärnvärden är lojalitet, oberoende och konfidentialitet. En juristfirma däremot har inte samma skyldighet, varför vi som advokatbyrå kan erbjuda dig som klient ett högt etiskt och professionellt arbete. Eftersom en juristfirma inte har en skyldighet att följa Advokatsamfundets regler, kan ett likvärdigt arbete inte alltid förväntas av dem. Som ovan nämnts har samtliga anställda på en advokatbyrå skyldighet att följa dessa värden. Detta är ett krav som juristen behöver uppfylla, tillsammans med kravet på utbildning, godkänd advokatexamen och goda referenser, för att denne ska kunna erhålla advokattiteln.

Advokatbyrån har som motto att få klienterna att känna sig trygga

Det är viktigt för oss att du som klient ska känna att du är i säkra händer, samt att ditt ärende hanteras i enlighet med Advokatsamfundets etiska regler. För dig som klient hos oss är det också viktigt att veta att vi har tystnadsplikt, vilket innebär att allt som sägs mellan dig och din advokat eller jurist omfattas av detta. Den advokat eller jurist som representerar dig har alltså ingen skyldighet att berätta om sådant som du har berättat för andra myndigheter. En juristfirma har däremot inte en sådan tystnadsplikt, vilket är bra för dig som klient att veta.

Vi innehar en jurist- och advokatexamen, men även magisterexamen inom beteendevetenskap. Advokat har dessutom mångårig erfarenhet från arbete på de myndigheter som vi dagligen möter och arbetar med, som gett god erfarenhet till nytta för arbetet på byrån.

Ta kontakt med oss på Advokatbyrån i Östermalm för en kostnadsfri inledande rådgivning. Du som klient får då möjligheten att ställa frågor och få svar om ditt specifika ärende. På detta sätt ges även våra jurister möjligheten att hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Advokatbyrå Östermalm

Advokatbyrån besitter god kunskap och erfarenhet inom humanjuridik.

Lång erfarenhet

Med familjerätt närmast hjärtat tar Advokatbyrån sig an uppdragen med omsorg.

Välkommen förbi

Kontoret finner ni i Stockholm. Våra advokater/jurister sätter alltid klienten i fokus.