Försvarsadvokat Östermalm - Advokatbyrån

Advokatbyrån är specialiserade inom brottmål, familjerätt, migrationsrätt och socialrätt.För dig som är misstänkt för ett brott är det viktigt att ha en försvarsadvokat som representerar dig och ser till dina rättigheter. Det är även viktigt att din advokat har särskild erfarenhet inom brottmål. Som misstänkt person i ett ärende eller mål har du i de flesta fallen rätt till en s.k. offentlig försvarare, vilket enkelt sagt innebär att staten förordnar en advokat och betalar kostnaderna för denna.

Vänta inte, kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Skydda dina rättigheter: Varför det är viktigt att anlita en brottmålsadvokat vid polisförhör

Om du inte har rätt till en offentlig försvarare, kan du alltid anlita en privat försvarare som kan representera dig i ditt ärende eller mål. Om du anlitar en privat försvarare får du som klient stå för din försvarsadvokats kostnader. Du kan dock efter detta begära att den privata försvararen ska förordnas som offentlig försvarare, och då betalar staten för kostnaderna.

Det är mycket viktigt för dig som blir kallad till förhör hos polisen att du har med dig en brottmålsadvokat. När du kallas till ett förhör kan det vara så att polisen har ett intresse för dig som misstänkt, och det är då viktigt vad som sägs under detta förhör. Har du med dig en försvarsadvokat kan han eller hon representera dig och tillvarata dina rättigheter.

Det är mycket viktigt att du har en försvarsadvokat med vid ett första förhör, och det är din rättighet att ha en sådan med dig på förhör hos polisen. Det är vanligt att polisen vill hålla förhör med dig som misstänkt utan att en försvarsadvokat är närvarande. Det är då viktigt att du i samband med första kontakten med polisen uppger att du vill att en advokat är med på eventuella förhör. Du kan då begära av polisen att du vill ha en offentlig försvarare förordnad, eller om detta inte är möjligt att den privata försvarare du anlitar ska närvara.

Brottmålsadvokat - Östermalm

Det är också viktigt för dig att veta att du även har rätt att välja den advokat du önskar representera dig i ditt ärende eller mål. Om du ska anlita en privat försvarare är det kanske en självklarhet för dig som klient att du kan välja den du önskar som din brottmålsadvokat. Det är kanske inte lika självklart när du begär om en offentlig försvarare att du har rätten att även då välja den du vill ska representera dig. Du kan lämna uppgifter om den försvarsadvokat du önskar ha förordnad som din offentliga försvarare till polisen vid första kontakten med dem. Polisen kan i samband med detta även omboka ett förhör med dig för att ge dig möjligheten att ha din advokat närvarande under förhöret.

Du är välkommen att ta kontakt med oss på Advokatbyrån i Östermalm för en kostnadsfri inledande rådgivning. Vi kan då ge råd och vägleda dig i ditt ärende eller mål.

Målsägandebiträde - Advokat

För dig som blivit utsatt för ett brott och råkat ut för en skada där du har rätt till att få en ekonomisk kompensation, eller bara behöver någon som kan representera dig och tillvarata dina rättigheter som brottsoffer, kan du begära om att få ett målsägandebiträde.

Du som brottsoffer har enligt lag rätt till ett målsägandebiträde om du blivit utsatt för t.ex. sexualbrott, misshandel, rån eller ett annat brott som kan ge fängelse som påföljd för gärningspersonen.

Du som är ett brottsoffer kallas vanligen för målsägande. Målsäganden i ett ärende eller mål kan önska att ett målsägandebiträde förordnas åt denne. Du har även rätten att önska dig en specifik advokat eller jurist som ska utses till ditt målsägandebiträde. Du kan då lämna uppgifterna till den specifika advokaten eller juristen till åklagaren eller domstolen, och sedan förordnar domstolen denna person som ditt målsägandebiträde.

Målsägandebiträdet har som uppgift att tillvarata brottsoffrets intresse genom att t.ex. vara med som stöd under polisförhör, ge råd till den utsatte samt hjälpa målsäganden med ett eventuellt skadeståndsanspråk. Det är även målsägandebiträdets uppgift att hjälpa dig med att överklaga domen eller en viss fråga till högre instans.

En talan om skadestånd ska som sagt föras av ditt målsägandebiträde, och det kan då gälla frågan om ersättning för eventuella personskador, skador på egendom eller kränkning. Våra jurister hjälper dig med detta under processen och i domstol.

Du kan önska att någon av våra jurister förordnas som ditt målsägandebiträde. Ta kontakt med oss på Advokatbyrån i Östermalm för en kostnadsfri rådgivning. Du kan antingen besöka vårt kontor eller kontakta oss per mejl eller telefon.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.