Migrationsrätt - Advokatbyrån

Migrationsrätten, även kallad utlänningsrätten, är ett område som omfattar frågor kring asylrätt, uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Området är ett omfattande och komplext sådant och kan mer specifikt röra sig om frågor som asyl, uppehållstillstånd på anknytning, uppehållstillstånd på grund av studier, arbetstillstånd, återreseförbud, främlingspass eller resedokument, visum, förvar och medborgarskap.

Vänta inte, kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Flerspråkiga experter på invandringsrätt på Advokatbyrån AB på Östermalm: Vi talar ditt språk och löser dina problem

Juristerna på Advokatbyrån AB på Östermalm har omfattande språkkompetens inom utlänningsrätten. Vi talar språk som engelska, franska, ryska, tyska, arabiska, kurdiska, persiska, dari, turkiska och azerbajdzjanska. Vid din kontakt med oss kan du därför önska prata med en jurist eller advokat som talar just ditt språk.

Om man har ett behov av skydd utanför sitt hemland och vill söka asyl, om man vill studera eller arbeta här, eller om man vill gifta sig eller flytta ihop med en partner som bor i Sverige, kan man söka sig till landet för att ansöka om ett sådant tillstånd att vara här.

För den som är i behov av skydd på grund av en viss situation eller hotbild i hemlandet kan en ansökan om asyl inges i Sverige. Vill du studera i landet eller arbeta här kan du ansöka om uppehållstillstånd för studier eller arbetstillstånd. För dig som är gift med en person som är bosatt i Sverige, eller för dig som vill gifta dig eller flytta ihop med en partner som bor här, bör en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning inges. En sådan ansökan ska vanligtvis inges till svenska ambassaden i ditt hemland, eller via webben. I undantagsfall kan man inge en sådan ansökan här i Sverige. I andra fall kan man även ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en familjemedlem eller annan närstående. Om du behöver mer information om detta är du välkommen att ta kontakt med våra juristerÖstermalm.

Asyl

Du som vill söka asyl behöver befinna dig på plats i Sverige. Alla flyktingar som tagit sig till landet har rätten att söka asyl och få sitt ärende prövat.

När du söker asyl är det viktigt att du har en jurist eller advokat som representerar dig och hjälper dig att berätta om din situation och dina skäl för asyl i Sverige. Denna jurist eller advokat benämns som ditt offentliga biträde och utses antingen av Migrationsverket eller förordnas efter ditt önskemål om en specifik sådan. Inom asylrätten är utlänningens berättelse avgörande för om han eller hon kan få asyl eller inte, varför det är särskilt viktigt att ditt offentliga biträde närvarar. Det offentliga biträdet har till uppgift att tillvarata dina intressen. Kostnaderna för biträdet betalas av staten efter att ett förordnande skett.

Det är också viktigt att din advokat eller jurist har kunskap och erfarenhet inom migrationsrätt och asylrätt samt kring gällande lagstiftning, för att hanteringen av ditt ärende ska gå rätt till och dina intressen ska tillvaratas. Ditt offentliga biträde bör också ha kunskap om hur säkerhetsläget i hemlandet ser ut, eventuella händelser som är av vikt för just ditt ärende och praxis inom asylrätten som kan vara vägledande.

Advokatbyrån AB är en av de advokatbyråer som har särskild kompetens inom utlänningsrätten. Våra jurister har god erfarenhet av arbetet inom migrationsrätten och de rättsfrågor som omfattas. Vi har även en god inblick i myndigheters hantering av dessa ärenden och kan därför erbjuda dig som klient bästa möjliga hjälp.

Arbetstillstånd

Om du vill komma till Sverige för att arbeta krävs att du har ett arbetstillstånd. Är du asylsökande som gjort din identitet sannolik och vill arbeta i landet, krävs att du har ett så kallat AT-UND, d.v.s. undantag från arbetstillstånd. Som asylsökande med AT-UND finns möjligheten att byta spår för att ansöka om arbetstillstånd om så önskas. För detta krävs dock att du arbetat i minst fyra månader när du inger ansökan om arbetstillstånd och att du har minst ett ettårskontrakt. Om du beviljas arbetstillstånd kommer det att vara tidsbegränsat först, men du kan senare ansöka om att förlänga tillståndet och få ett permanent uppehållstillstånd.

För att du ska få ett arbetstillstånd i Sverige krävs att du uppfyller samtliga villkor för ett sådant tillstånd, och det får inte uppstå några frågetecken i din ansökan. För att hela processen ska gå rätt till är det därför mycket viktigt att du tar hjälp av en advokat eller jurist vid en sådan ansökan. Du som vill söka om arbetstillstånd kan dock inte få ett offentligt biträde, utan du måste själv anlita ett ombud för detta.

Anknytning

Om du är gift med en person som bor i Sverige, eller om du planerar att gifta dig eller flytta ihop med någon i landet ska du ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Personen som redan bor här ska ha ett uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige. Enligt huvudregeln ska du ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning hos svenska ambassaden i hemlandet, eller skicka in en webbansökan på Migrationsverkets hemsida. Du och din partner kommer att kallas till separata intervjuer när ärendet börjar handläggas. Intervjun är till för att undersöka om ni har en seriös relation. För ett sådant uppehållstillstånd krävs också att din partner i Sverige uppfyller försörjningskravet. Migrationsverket kommer därefter att fatta ett beslut utifrån ansökan och vad som sagts under intervjuerna samt de handlingar som getts in till myndigheten.

Ta kontakt med oss på Advokatbyrån på Östermalm om du planerar att söka asyl eller ansöka om ett tillstånd för att vistas i Sverige. Vi erbjuder kostnadsfri inledande rådgivning där du får möjligheten att ställa dina frågor och få den hjälp du önskar.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.